Calma Blend | קלמה בלנד-Etheria

Calma Blend | קלמה בלנד

תרכובת שמנים אתריים המומלצת לסובלים מהפרעות שינה ואי שקט. לשימוש במבער שמנים/דיפיוזר
95 ש"ח
Fresh Blend | פרש בלנד-Etheria

Fresh Blend | פרש בלנד

תרכובת שמנים אתריים המשמחת ומעלה את מצב הרוח והאופטימיות. לשימוש במבער שמנים/דיפיוזר
82 ש"ח
Focus Blend | פוקוס בלנד-Etheria

Focus Blend | פוקוס בלנד

תרכובת שמנים אתריים המסייעת לחידוד המחשבה, החושים והזיכרון. לשימוש במבער שמנים/דיפיוזר
98 ש"ח
Winter Blend | ווינטר בלנד-Etheria

Winter Blend | ווינטר בלנד

תרכובת שמנים אתריים המשמשת לטיהור האוויר ומערכת הנשימה. לשימוש במבער שמנים/דיפיוזר
96 ש"ח
Mosquito Blend | מוסקיטו בלנד-Etheria

Mosquito Blend | מוסקיטו בלנד

תרכובת שמנים אתריים המשמשת להרחקת יתושים ומזיקים שונים. לשימוש במבער שמנים/דיפיוזר
88 ש"ח